Pääjuhla Hämeenlinnassa

Tapiolan kuoro, joht. Pasi Hyökki ja Vox Aurea, joht. Sanna Salminen

Lauantai 13.5.2017 klo 15 Verkatehdas/Lasipiha
Vapaa pääsy
 

Tapiolan kuoro: Sinivalkoiset äänet

Tänä maamme juhlavuonna Tapiolan kuoro esittelee sitä ohjelmistoa, mikä on tarjonnut voimakasta inspiraatiotaan maailmanlaajuisen lapsikuoroliikkeen synnylle. Suomalaisista säveltäjistä erityisesti Aulis Sallinen ja juuri edesmennyt Einojuhani Rautavaara tarttuivat aikoinaan haasteeseen luoda sävelkieli uudelle lapsikuoroinstrumentille. Tämä kieli on sittemmin puhutellut maailman lapsia, kuoronjohtajia, säveltäjiä sekä eri ikäisiä ihmisiä yleisössä. Oman aikamme viestinviejinä kuoro esittelee Anna-Mari Kähärän ja Juuso Vanosen tuoretta lapsikuoromusiikkia. Tapiolan kuoro uudistaa jatkuvasti ohjelmistoaan läheisessä yhteistyössä kotimaisten säveltäjien kanssa. Suomalaisessa musiikissa yksi on kuitenkin ylitse muiden – Sibelius. Koska Sibeliuksen aikaan lapsikuoroja ei vielä ollut, on meidän täytynyt kuvitella, miten hänen lapsikuoroteoksensa soisivat. Kuoron taiteellisen johtajan Pasi Hyökin transkriptiot säveltäjämestarin mies- ja sekakuoroille sävelletyistä teoksista edustavat tätä kuvitelmaa.
 

Tapiolan kuoro

Tapiolan kuoro on suomalainen, kansainvälisesti tunnettu ja palkittu lapsi- ja nuorisokuoro. Kuoro perustettiin vuonna 1963, ja se on toimintansa aikana edennyt tavallisesta suomalaisesta koulukuorosta yhdeksi kansainvälisen kuoromaailman tunnetuimmista instrumenteista.
 
Tapiolan kuoron noin 70 laulajaa ovat 8–19-vuotiaita, monipuolisia nuoria muusikoita, joista jokainen soittaa vähintään yhtä instrumenttia laulamisen lisäksi. Kuorolle on ominaista luonnollinen äänenkäyttö ja ilmaisu sekä laulun, soiton ja liikunnan monipuolinen yhdistäminen.
 
Kuoron toimintaperiaatteisiin on alusta asti kuulunut ajatus, että lapset ja nuoret osaavat tehdä taidetta aivan samoin kuin aikuisetkin. Kuorolaisten itsenäisyyttä ja vastuunottoa tuetaan aktiivisesti, samalla kun toiminnassa vaalitaan laulamisen ja soittamisen iloa. On tärkeää, että laulajilla on myös lupa olla lapsia.
 
Esiintymisiä kuorolle kertyy sekä Suomessa että ulkomailla noin 25 vuodessa. Vuosikymmenten aikana kuoro on tehnyt yli 60 kansainvälistä kiertuetta, joista kolme maailman ympäri. Tärkeä osa toimintaa on yhteistyö nykysäveltäjien kanssa; useat koti- ja ulkomaiset säveltäjät ovat säveltäneet ja säveltävät Tapiolan kuorolle. Kuoro myös levyttää aktiivisesti.
 

Pasi Hyökki

Kuoron taiteellisena johtajana toimii vuodesta 2008 alkaen musiikin maisteri, kuoronjohtaja ja sopranista Pasi Hyökki, jonka oma taiteellinen ura on alkanut aikoinaan Tapiolan kuoron riveistä. Hyökki on myös Ylioppilaskunnan Laulajien (YL) ja kansainvälisen Vocal Espoo -kuorofestivaalin taiteellinen johtaja sekä perustamansa EMO Ensemblen päävierailija ja taiteellisen toimikunnan jäsen.
 
Tapiolan kuoron aiemmat johtajat ovat Erkki Pohjola (–1994) ja Kari Ala-Pöllänen (1994–2008).
 
 

Vox Aurea: Yksin – Yhdessä

Vox Aurean konserttikokonaisuus luotaa suomalaisuutta yksinolon ja yhteyden näkökulmasta. Mukana on yksinolon rinnalla yhteys niin luontoon kuin toisiin ihmisiin sekä perinteisin menetelmin että modernin teknologian avustamana. Ohjelmistossa on teoksia Pekka Kostiaisesta Semmareihin sekä Aili Järvelältä tilatun uuden teoksen kantaesitys. Myös yleisö pääsee osallistumaan kokonaisuuden toteutukseen yhdessä kuoron kanssa!
 

Vox Aurea

Vox Aurea, kultainen ääni, on Jyväskylän koulutoimen edustuskuoro. Vox Aurea kuu­luu maamme eturivin lapsikuoroihin ja sen taso on tunnettu myös kansainvälisesti. Kuoroa johtaa FL musiikkipedagogi Sanna Salminen.
 
Vox Aurea -kuoron perusti musiikkipedagogi Torsten Lindfors Jyväskylän koululaitoksen musiikkiluokkien oppilaista vuonna 1968. Jo ensimmäisinä toimintavuosinaan kuoro kohosi maamme lapsikuorojen parhaimmistoon ja on palkittu niin kotimaisissa kuin ulkomaisis­sa kilpailuissa. Lindforsin jälkeen kuoroa johti Kari Ala-Pöllänen, joka vuonna 1994 siirtyi toisen maineikkaan lapsikuoron, Tapiolan kuoron johtajaksi. Vuodesta 1994 vuoteen 2008 kuoroa johti myös säveltäjänä kansainväli­sesti tunnettu kuoronjohtaja Pekka Kostiainen. Vox Aurea onkin monien Kostiaisen kuoroteosten arvostettu tulkitsija.
 
Vox Aurea -kuoro on kuulunut maailman lapsikuorojen kärkeen jo lähes 50 vuoden ajan. Kuoro on konsertoinut eri puolilla kotimaata ja valloittanut yleisönsä myös muualla Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Afrikassa. Kuoro on levyttä­nyt tyylillisesti monipuolista musiikkia koko toimintansa ajan. Viimeisin levy, Aalloilla, on vuodelta 2014 ja sisältää kansanmusiikkivaikutteisia kappaleita eri puolilta maailmaa.
 
Vox Aurea -kuorossa laulaa tällä hetkellä 56 11-18 -vuotiasta lasta ja nuorta. 
 

Sanna Salminen

Musiikkipedagogi ja kuoronjohtaja, FL Sanna Salminen valittiin kuoron johtajaksi vuonna 2009. Salminen on tehnyt tiivistä yhteistyötä Vox Aurean edellisen johtajan, Pekka Kostiaisen kanssa kuoron hyväksi jo aiemmin kuoron pitkäaikaise­na ää­nenmuodostajana. Hän on tuonut Vox Aurean ohjelmistoon paljon monikulttuurisia vaikutteita.
 
Sanna Salminen työskentelee Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella musiikin pedagogiikan opettajana. Hän on valmistunut Jyväskylän yliopistosta vuonna 2000 pääaineenaan musiikkikasvatus ja opinnoissaan hän erikoistui orkesterinjohtoon sekä monikulttuuriseen musiikkikasvatukseen. Hän on esittänyt ja johtanut lukuisissa soitin- ja laulukokoonpanoissa mm. keskiaikaista ja renessanssimusiikkia, thaimusiikkia, arabialaista musiikkia, klezmermusiikkia, suomalaista kansanmusiikkia, taidemusiikkia ja populaarimusiikkia. Vuodesta 2000 lähtien hän on toiminut tutkijana ja opettajana yliopiston Musiikin laitoksen Etelä-Afrikkaan suuntautuvassa yhteistyöprojektissa. Projektin tiimoilta valmistui lisensiaatintyö vuonna 2004. Joulukuussa 2014 Sanna Salmiselle myönnettiin Nuorten kuoroliiton kultainen ansiomerkki.